BLACKOUT INFORMATION (SAN RAFAEL TO LANGOGAN)
Nawalan ng kuryente mula San Rafael hanggang Bgy. Langogan kagabi dahil sa nabaling poste ng PALECO sa may boundary ng Binduyan at Concepcion. Nahugot ang anchor ng poste, lumundo ang linya at nasabit sa container van- nahila ito kaya naputol.

Napailawan kagabi ang San Rafael hanggang Concepcion. Naiwan na walang kuryente mula Binduyan to Langogan.

Papalitan ang nasabing poste ngayong araw para maibalik ang kuryente mula Binduyan hangang Langogan.

Ang amin pong paumanhin para lahat ng naaapektuhan.

Para sa report, katanungan at iba pang concern, maaari po kayong tumawag sa 433-2001/09175532836/09989937849.


Posted: February 14, 2018
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2017