BLACKOUT INFORMATION (ABREA SECTIONALIZING)
Pansamatalang pinatay ang kuryente sa line 1 and 3 ng Abrea Sectionalizing para mapalitan ang nabasag na insulator sa line 2.- ito ang dahilan ng fault kagabi kaya hindi naibalik ang kuryente sa nasabing linya.

7:56 am naibalik ang kuryente sa Abrea Sectionalizing.

Ang aming paumanhin sa lahat na apektado.

Para sa report at katanungan, maaari po kayong tumawag sa 433-2001/09175532836/09989937849.


Posted: June 01, 2018
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2018