PANDISTRITONG HALALAN PARA SA DISTRICT III AT DISTRICT XI, NAKATAKDA SA MARSO
Nakatakdang magsagawa ang PALECO ng pandistritong halalan para sa District III at District XI sa darating na buwan ng Marso ng taong kasalukuyan. Base sa isinagawang re-districting, ang District III ay binubuo ng Puerto Princesa City Northern Barangays mula Bgy. Tagburos hanggang Bgy. Langogan, samantala sa ilalim ng District XI naman ay ang mga Munisipyo ng San Vicente, Taytay at El Nido, Palawan.

Isasagawa ang halalan para sa District III sa Marso 18, 2017 kung saan ang huling araw ng pagpasa ng certificate of candidacy (COC) ay sa Marso 08, 2017. Gayundin, ang District XI naman ay nakatakda sa Marso 25, 2017 at ang huling araw ng pagpasa ng COC ay sa Marso 15, 2017.

Sa mga interasado at nais tumakbo ang masusunod na kwalipikasyon ay base sa Republic Act No. 10531 o National Electrification Administration Reform Act of 2013, ilan dito ay ang sumusunod:

1. Pilipino at may edad na dalawampu't isa (21) hanggang pitumpu't (70) taong gulang bago o sa mismong araw ng eleksyon;
2. Dalawang taon ng regular na miyembro ng Kooperatiba sa nabanggit na mga distriton bago pa ang araw ng eleksyon;
3. Nakapagtapos ng apat na taong kurso sa kolehiyo;
4. Mayroong magandang katayuan bilang miyembro na sertipikado ng Kooperatiba;
5. Hindi napatawan ng anumang paglabag sa batas ng Kooperatiba;
6. Hindi empleyado ng anumang kompanyang maaaring magsuplay ng materyales sa Kooperatiba;
7. Hindi dapat ito naalis sa trabaho pampribado man o pampubliko sa kahit anumang kadahilanan;
8. Nakadalo ng dalawang beses sa Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng Kooperatiba sa loob ng limang taon bago ang araw ng eleksyon; at
9. Ang nais maging kandidato pati ang asawa nito ay hindi dapat empleyado ng gobyerno na may Salary Grade 16 o higit pa at hindi rin kumandidato sa nakaraang lokal o pambansang halalan.

Para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnayan lamang sa mga opisina ng PALECO o sadyain ang Punong Tanggapan nito sa Lungsod ng Puerto Princesa na may numerong 433-2001.
Posted: February 14, 2017
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2017