BUWAN NG KOOPERATIBA, IPAGDIRIWANG NG PALECO
May temang "COOPERATIVES: Empowering the Poor and the Vulnerable Towards Job Creation and Poverty Eradication," kaisa ang Palawan Electric Cooperative (PALECO) sa pagdiriwang ng Buwan ng Kooperatiba na taunang ginugunita kasama ang iba't ibang kooperatiba sa bansa na rehistrado sa ilalim ng Cooperative Development Authority (CDA).

Matatandaan na ang PALECO ay permanenteng nairehistro sa CDA noong Agosto 01, 2006. Alinsunod dito, nabigyan ng pribilehiyong tax exemption ang PALECO sa mga singilin nito halaw sa panuntunan ng Certificate of TAX Exemption (CTE) na ipinagkaloob ng Bureau of Internal Revenue (BIR). Base rin sa alituntunin ng pagkarehistro sa CDA, simulang naningil ng saping puhunan na P1,200.00 sa bawat miyembro at kapalit nito ay may maibabalik na dibidendo o interes taun-taon. Maliban pa rito, isa rin sa pribilehiyong matatamo ng mga miyembro ay ang balik-tangkilik na mula naman sa taunang konsumo. Sa kasalukuyan, ang dibidendo para sa taong 2007 hanggang 2011 at balik-tangkilik para sa taong 2007 hanggang 2012 ay ipinamamahagi na sa Punong Tanggapan ng PALECO at sa mga Sattelite Offices nito sa mga munisipyo.

Dagdag pa rito, may iba't ibang gawaing itinakda ang PALECO para sa pagdiriwang ng Buwan ng Kooperatiba. Ito ay ang mga sumusunod:

1) Round Chess Tournament (Munisipyo ng El Nido, Palawan) Oktubre 04 - 05, 2017
2) Electrical Troubleshooting Techniques for Women (Mga kawani ng PALECO) Oktubre 06, 2017
3) PALECO Quiz Bee and Obstacle Race (Mga kawani ng PALECO) Oktubre 12, 2017
4) District Electrification Committee Re-Orientation Seminar (North Area) Oktubre 13, 2017 (Lungsod ng Puerto Princesa) Oktubre 20, 2017 (South Area) Oktubre 27, 2017
5) Table Tennis Tournament (Kasama ang mga Power Providers) Oktubre 18, 2017
6) Badminton Tournament (Kasama ang mga Power Providers) Oktubre 19, 2017
7) Medical, Dental and Optical Mission (Barangay Napsan, Lungsod ng Puerto Princesa) Oktubre 28, 2017
Inaanyayahan ang mga kasapi't kamay-ari na makiisa sa mga gawaing nabanggit. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Member Services Department, PALECO Main Office, Lungsod ng Puerto Princesa na may numerong 433-2001.


Posted: October 05, 2017
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2017