BLACKOUT INFORMATION (SAN JOSE CIRCUIT)
8:33 pm kagabi pansamantalang pinatay ang kuryente sa Mendoza Recloser at 8:35 pm sa initial ng San Jose Circuit para sa EMERGENCY na pagsasaayos/pagpapalit ng bolt ng connection ng outgoing feeder ng San Jose Circuit sa compound ng PALECO na nagbabaga.

9:26 pm naibalik kuryente sa Initial ng San Jose Circuit at 9:28 pm ang Mendoza Recloser.

Ang aming paumanhin sa lahat ng naaapektuhan.

Para sa report at katanungan, maaari po kayong tumawag sa consumer welfare desk sa 433-2001/09175532836/09989937849 - may naka duty 24 hours.


Posted: February 22, 2018
A member-customer-owner focused electric cooperative providing efficient, quality and reliable service consistent with mandated standards.
An internationally-certified electric cooperative admired for its exemplary performance, modern technology and poverty alleviating social programs by 2024.
Telephone No. : 433-2001
Globe Mobile No. : 09175532836
Smart Mobile No. : 09989937849
Palawan Electric Cooperative | North National Highway, Bgy Tiniguiban, Puerto Princesa City | Copyright©2017